წესები და პირობები

გთხოვთ,  დათანხმებამდე წაიკითხოთ მოცემული ტექსტი ყურადღებით!

მომხმარებლეს სრულყოფილად აქვს გააზრებული, რომ პარაგლაიდინგი და სხვა ექსტრემალური აქტივობები არის დაკავშირებული გარკვეულწილად რისკებთან. 

პარაგლაიდინგის დროს მგზავრმა უნდა გაითვალისწონოს და დაემორჩილოს პილოტის რჩევებს განსაკუთრებით აფრენისა და დაჯდომის მომენტში.

ბურანის/კვადროციკლის მართვა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს იმ შემთხვევაში თუ არის სრულწლოვანი და აქვს მართვის გამოცდილება. მომხმარებელმა ნაქირავები ნივთის დაზიანების შემთხვევაში უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა.